Hoàng Minh Việt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2018-2020 Sinh Viên trường Cao đẳng Y Tế Bạch Mai.

Quá trình công tác

Từ tháng 03/2011 đến nay công tác tại Trung Tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can Thiệp Điện Quang Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội