Nguyễn Văn Linh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2013-2015 Học tại đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
2018-2020 Học tại cao đẳng y tế Bạch Mai

Quá trình công tác

2016 đến nay làm học tập và làm việc tại bệnh viện Đại học y Hà Nội