Vũ Quang Diễn

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2015-2018 Cao đẳng Y tế Phú Thọ
2023-2025 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Quá trình công tác

Từ 12/2019- nay: trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang, bệnh viện ĐHY Hà Nội