Phạm Văn Hưng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2013-2015 Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai
2017-2019 Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai

Quá trình công tác

2019-nay: trung tâm CĐHA và CTĐQ, bệnh viện ĐHY Hà Nội