Đào Tiến Đạt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016-2019: Trường Cao đẳng y tế Hà Nội - 35 Đoàn Thị Điểm

Quá trình công tác

2019- đến nay: học tập và công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ - Bệnh viện ĐHY Hà Nội