Phạm Thế Quân

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2014-2019:Trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai
2023-2025:Học Liên Thông tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

Quá trình công tác

2019-đến nay tại TT Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang-Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội