Cử nhân

Trần Hồng Sơn

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2015-2019: học tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2019-2020: Làm việc tại Bệnh viện Tâm Anh
2020-2024: Làm việc tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội