Cử nhân

Bùi Văn Long

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

Học cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học từ năm 2012- 2016 tại Trường đại học kỹ thuật y tế Hải dương

Quá trình công tác

Từ tháng 4/2017 đến nay : Công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện đại học y hà nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Thần Kinh - cột sống