Nguyễn Duy Khoa

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2008-2012 Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
2012-2014 Học tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2014- nay công tác TT CĐHA & CTĐQ Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội