Lê Văn Tới

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2014 - 2018: KTV , Phòng Khám đa khoa Gia Khánh
2019 - 2020: KTV, Bệnh viện đa khoa Hà Nội
2020 - nay: KTV, trung tâm CĐHA và CTĐQ, Bệnh viện đại học Y Hà Nội