Cử nhân

Trần Quốc Đạt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2004-2007: Cử nhân cao đẳng Trường đại học kỹ thuật y tế Hải dương
2019-2021: Cử nhân đại học Trường Đại học y dược Huế
Quá trình công tác

2007- Nay: Kỹ thuật viên CĐHA& ĐQCT BVĐHY Hà Nội