Cử nhân

Phạm Văn Điệp

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2015-2019: Cử nhân kỹ thuật y học tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2010 - nay: Làm việc tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội