Nguyễn Duy Huy

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2017-2020 : Cao đẳng Y Tế Bạch Mai

Quá trình công tác

2020- nay làm việc tại Trung Tâm CĐHA & CTĐQ, BV đại học Y Hà Nội