Cử nhân

Mai Thế Tài

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012-2016: Học kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh- Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
Quá trình công tác

2016-nay: Kỹ thuật viên tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang- Bệnh viện Đại học y Hà Nội