Cử nhân

Nguyễn Văn Thư

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2003-2005 : Điều Dưỡng Trung Học y tế Ninh Bình
2008: CC kỹ thuật hình ảnh ĐH kỹ thuật Hải Dương
2015: kỹ thuật hình ảnh y học văn bằng 2 Đại học kỹ thuật Hải Dương.
2016-2018 Cao Đẳng kỹ thuật hình ảnh y hoc, Cao đẳng y tế Phú Thọ.
2019-2022. Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học . Đại học Y dược Huế.

Quá trình công tác

2007 - nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV Đại học y Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt