Nguyễn Duy Anh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2017-2020: Kỹ thuật hình ảnh y học Cao đẳng y tế Bạch Mai

Quá trình công tác

Tháng 1/2024 đến nay: kỹ thuật viên Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, BV đại học Y Hà Nội