Đặng Công Thắng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

Từ 2013-2015 Học Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
Từ 2018-2020 Học Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai

Quá trình công tác

Từ 2016 đến nay Học tập và làm việc Tại TT CĐHA & CTĐQ BV ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI