Bùi Tuấn Đạt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012-2013 Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương
2018-2020 Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai

Quá trình công tác

2014-2024 làm việc tại Trung tâm chẩn đoán và can thiệp điện quang bệnh viện Đại học Y Hà Nội