Cử nhân

Ngô Mạnh Cường

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

5Trình độ và kinh nghiệm công tác

Trình độ cử nhân đại học chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh, kinh nghiệm làm việc 13 năm

Công trình nghiên cứu

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ định lượng gan nhiễm mỡ - gan nhiễm sắt trên máy GE 1.5T

Chuyên môn sâu

Chụp Cắt lớp vi tính - cộng hưởng từ Gan Mật

Tổ chức

Hội điện quang và y học hạt nhân Việt Nam