Đỗ Thị Hồng Loan

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012 ‐ 2015: Kỹ thuật Hình ảnh y học tại Cao đẳng y tế Hà Nội
2023 - 2025: Kỹ thuật Hình ảnh y học tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2016 - Nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán và can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội