Nguyễn Đức Anh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016 - 2019 : Kỹ Thuật Y tại Cao Đẳng Y Tế Hà Nội
2020 - nay : Kỹ Thuật Y hạng IV tại Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2016 - 2019 : Kỹ Thuật Y tại trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội
2020 - nay : Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang - Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội

Ngôn ngữ

Việt, Anh