Phạm Thị Phương Thanh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2018-2021: Cao đẳng Y tế Hà Nội

Quá trình công tác

2024- nay : Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội