Đỗ Phương Nam

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2017 - 2020 Cao đẳng Y tế Bạch Mai - Hà Nội

Quá trình công tác

2020 - 2022 học viên tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ BV Đại học Y Hà Nội
2022 đến nay công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ BV Đại học Y Hà Nội