Hoàng Duy Thái

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016-2019: Trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai

Quá trình công tác

2021 đến nay công tác Tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội