Lê Hồng Phong

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

- 2017 - 2020 : học chuyên ngành cao đẳng kỹ thuật hình ảnh Y học tại trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai

Quá trình công tác

- 2020 - nay : công tác tại TTCĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội