Nguyễn Đình Hải

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016-2019 Cao đẳng y tế Phú Thọ
2023-2025 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Quá trình công tác

01/4/2020 - Nay: trung tâm CĐHA và CTĐQ, bệnh viện ĐHY Hà Nội