Đoàn Văn Sơn

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016 - 2019 học tại Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Quá trình công tác

Từ 2019 đến nay: Công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y hà nội