Cử nhân

Lê Quang Long

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2006-2008: Kỹ Thuật Y tại Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
2021-2023: Cử Nhân Kỹ Thuật tại Đại Học Y Dược Huế.

Quá trình công tác

2008-2011: Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh, 107 Tôn Đức Thắng
2011-nay: Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang, Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

Xquang, CT, MRI, DSA