Nguyễn Thị Thuỳ

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2008- 2011: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
2023- 2025: Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2015- nay: Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.