Nguyễn Xuân Quyết

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2015 - 2018: Học tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
2018 - 2019: Học tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2019 - nay: Làm việc tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội