Tạ Duy Tiến

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2017-2021 Trường Đại học KTYT Hải Dương
10/2021-12/2023 Học việc tại TT CDHA và CTDQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

1/2024- nay Trung tâm CDHA và CTDQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội