Đặng Quang Linh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016-2019 : Trường Cao Đẳng Y tế Bạch Mai
2023-2025 : Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2023-nay: trung tâm CĐHA và CTĐQ, bệnh viện đại học Y Hà Nội