Trần Thế Điện

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012-2015: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Kinh nghiệm: 3 năm

Quá trình công tác

Làm việc tại bv Đại học Y Hà Nội từ tháng 4 năm 2017.

Chuyên môn

Xquang, CTscan, MRI, can thiệp điện quang.