Nguyễn Thị Hoa

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2011-2014: Kỹ thuật viên tại trường Cao đẳng Y tế Hà nội
2023-2025: Kỹ thuật viên tại trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2015- nay: Làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.