Bùi Quang Huy

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2005 - 2007 : Học chuyên ngành trung cấp kỹ thuật hình ảnh Y học tại trường Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương

Quá trình công tác

2009 - nay : công tác tại Trung Tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội