Nguyễn Văn Huy

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2017- 2019 Kỹ thuật viên hình ảnh - Trường cao đẳng y tế Bạch Mai
2014- nay Trung tâm chẩn đoán hình ảnh & can thiệp điện quang bệnh viện đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác

2014- nay Trung tâm chẩn đoán hình ảnh & can thiệp điện quang