Cử nhân

Nguyễn Văn Sứ

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2005- 2007: Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I- Hải Dương
2017- 2019: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Quá trình công tác

2010- nay: Trung tâm CĐHA và Can thiệp điện Quang. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội