Phạm Trung Hiếu

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2017-2020: học Kỹ thuật hình ảnh y học tại Cao đẳng y tế Phú Thọ.

Quá trình công tác

2020 - nay: Làm việc tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện đại học y Hà Nội.