Nguyễn Thị Lan Anh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2011-2014 Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội
2014-2015 học tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2016- nay: Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán và CTĐQ bệnh viện Đại Học Y Hà Nội