Trần Tấn Minh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

05/09/2016-05/09/2019 - Kĩ thuật Hình ảnh Y học tại Trường cao đẳng Y tế Hà Nội

Quá trình công tác

1/2/2022-1/2/2022 Bệnh viện Điều Trị người bệnh Covid
8/2022 đến nay làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hidnh ảnh và Can thiệp điện Quang bệnh viện Đại học Y Hà Nội