Vũ Doãn Hoàng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016 - 2019: Học KTV HAYH tại Trường CĐ Y tế Bạch Mai

Quá trình công tác

02/2022 - 08/2022: Làm việc tại Bệnh viện Điều Trị Người bệnh Covid - 19
09/2022 - nay: Làm việc tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội