Bệnh nhân nữ 59 tuổi, 1 tháng nay có dấu hiệu bụng chướng, ăn kém, sút 3 kg/ tháng.
Không sốt.
Không nôn.
Đại tiểu tiện bình thường.
Đi khám, được chỉ định cắt lớp vi tính.
(Bấm vào để xem toàn bộ serie ảnh)
Chẩn đoán: ……