CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI THẢO VỀ “CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UNG THƯ” TỪ NGÀY 27/9 ĐẾN 29/9 NĂM 2019 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tháng 8 hàng năm, Tổ chức Chẩn đoán hình ảnh không biên giới (RAB) lại đến Việt Nam và phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội cùng Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại Học Y Hà Nội giảng dạy và cấp chứng chỉ cho...
KHAI GIẢNG LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT K18
Hôm nay, thứ 3 ngày 09 tháng 4 năm 2019, tại phòng 101 nhà A7 - trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường ĐH Y Hà Nội, Khoa chẩn đoán hình ảnh - BV Đại Học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại Học...