BS Nguyễn Văn Quế

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BV Đại học Y Hà Nội