Phim chụp X quang ngực thẳng không thấy gì đặc biệt ngoại trừ một số dải xơ vùng đỉnh phổi hai bên. Nhưng hãy chú ý đốt sống ngực 10 bị “chột mắt”  và lún thân đốt sống ngực 10. Hình ảnh đốt sống “chột mắt” do tiêu cuống sống là dấu hiệu điển hình của u di căn đốt sống. Tổn thương cuống sống thắt lưng có thể dễ dàng thấy trên phim chụp x quang cột sống thắt lưng tư thế thẳng nhưng tiêu xương cột sống ngực không phải dễ thấy.

Tổn thương tiêu cuống sống bên phải của đốt sống ngực D10 thấy rõ hơn sau khi chỉnh cửa sổ để khảo sát xương cột sống

Phim chụp cộng hưởng từ xung T1 trước (A) và sau tiêm đối quang từ (B) cho thấy khối tổ chức choán chỗ quá nửa thân đốt sống và tiêu cuống sống bên phải. Tuy nhiên các thăm khám tìm ung thư nguyên phát chưa xác định được khối u.

Sinh thiết u đốt sống được chỉ định. Kết quả giải phẫu bệnh + hóa mô miễn dich: ung thư biểu mô tuyến (từ ống tiêu hóa)

Bàn luận: phim chụp x quang tim phổi là thăm khám ban đầu cho thông tin rất quan trọng giúp lựa chọn các thăm khám tiếp theo. Một hình ảnh “kín đáo” trên phim chụp có thể tương ứng với tổn thương nghiêm trọng trên thực tế !

BS. Nguyễn Ngọc Cương