Bệnh nhân nữ, 29 tuổi.
Đau vùng mặt trong gối trái cách khoảng vài tháng.
Hình ảnh MRI:

T1W

T1fs +C

Chẩn đoán : ……
Copyright ©
Dr Nguyễn Thái Bình
Khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Đại học Y Hà Nội
0988508598