Bệnh nhân nữ, 1o tuổi
Cột sống cong vẹo.
Lâm sàng:
Teo, liệt hai chi dưới
Không tự chủ đại tiểu tiện
Hình ảnh chụp MRI cột sống lưng:
Chẩn đoán?
Chẩn đoán phân biệt?
Copyright ©
Dr Nguyễn Thái Bình
Khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Đại học Y Hà Nội
0988508598