RÒ ÂM ĐẠO
DOWNLOAD LINK BELOW - LINK TẢI FILE Ở DƯỚI: STAFF RO AM DAO...
SIÊU ÂM QUA THÓP
Link download below - Đường dẫn tải file phía dưới đây: Sieu am qua thop - bs Ly...
Siêu âm đám rối cánh tay
Bài giảng siêu âm đám rối cánh tay - BS Nguyễn Văn Công Đường dẫn tải file phía dưới - Download link below: SA ĐRCT    ...
HÌNH ẢNH KHÓA ĐÀO TẠO VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NÂNG CAO VÀ CAN THIỆP BỤNG - TIỂU KHUNG
NGUỒN: FACEBOOK: Radiology Across Borders We're thrilled to announce the success of The Abdominal Imaging Clinical Workshop, held on May 4-5, 2024, at Hanoi Medical University Hospital!This milestone event, a collaboration between Radiology Across Borders, the Abdominal Radiology Group of Australia and New Zealand (ARGANZ), and The University of British Columbia (UBC), marks a significant step forward for healthcare...