Các bệnh lý về cơ xương khớp bao giờ cũng gây ảnh hưởng khá nhiều đến người bệnh. Bên cạnh những lo lắng về bệnh tật còn là sự ảnh hưởng trực tiếp đến lao động, sinh hoạt, vận động mà các cơ quan bệnh lý chi phối.

Các cơn đau lưng là dấu hiệu của rất nhiều bệnh lý trong đó có các bệnh lý của cơ thắt lưng chậu.

Chẩn đoán bệnh lý cơ thắt lưng chậu có thể dựa vào các phương pháp CĐHA như: siêu âm, CLVT, đặc biệt là chụp công hưởng từ.
Cơ thắt lưng lớn và cơ thắt lưng bé cùng với cơ chậu được gọi là nhóm cơ thắt lưng chậu.
Cơ thắt lưng bám vào các đốt sống D12 – L4 chạy xuống bám vào mấu chuyển bé xương đùi.
Cơ thắt lưng đóng vai trò quan trọng trong việc đi, đứng, chạy, đá, đứng lên, gập người và xoay đùi.
CHỈ ĐỊNH:
1. Viêm, áp xe cơ thắt lưng
2. Hội chứng thắt lưng chậu.
3. Tụ máu cơ thắt lưng (Heamatoma)
4. Lao cột sống
5. Nang cơ thắt lưng
Chống chỉ định.
Như các chống chỉ định chung của MRI