(bấm vào hình trên để xem bài viết)

KTV Nguyễn Quang Trung

CN Phạm Đức Thiện

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Đại học Y Hà Nội